Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Admitere

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă şi master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2022/2023

Metodologia privind admiterea la Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara poate fi vizualizată AICI.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 27 iunie-27 iulie 2022
Concurs şi afişare rezultate: 28 iulie 2022
Depunere contestații: 28 iulie 2022
Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie 2022

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 iulie 2022. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):

Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2022
Concurs şi afişare rezultate: 28 septembrie 2022
Afișare rezultate după contestații: 29 septembrie 2022

În perioada 29-30 iulie 2022 și 29–30 septembrie 2022, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii despre taxe https://www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
 • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverinţă medicală;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia atașată.

IMPORTANT:

Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • Fotocopie carte de identitate;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;

IMPORTANT:

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza notei obținute pentru referatul depus la secretariatul FDAP sau trimis online pe adresa până la data de 27 iulie 2022 și, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de înscrieri, în data de 27 septembrie 2022 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută pentru referat şi media examenului de licenţă.

Temele pentru referat sunt următoarele:

Evoluția istorică a Uniunii Europene
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Drepturile Omului în Uniunea Europeană

Bibliografie recomandată:

Ioan Alexandru, Drept administrativ european, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul juridic, București, 2010

Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Editura C.H.Beck, București, 2006.

Laura LAZAR, Gyula FABIAN. Dreptul Uniunii Europene. Selectie de jurisprudenta relevanta. Volumul 1. Principii fundamentale, izvoare, institutii, cetatenia unionala. 2017 Editura: Universul Juridic.

Robert Schutze, Dreptul constituțional al Uniunii Europene, Editura Universitară, București, 2012.

Sunteți aici: Acasă | Admitere