Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE

Prof. dr. Ana Vasile -Președinte al Senatului UTT ()

Conf. dr. habil Luiza Caraivan - Decan ()

Lector dr. Carmen Pîrvulescu - Director Departament ()

Lector dr. Gilda Vălcan ()

Lector dr. Minodora Vladu ()

Lector dr. Florin Ban ()

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

Lector dr. Bratiș Marian

Asist.univ. Țugui-Miclea Ariana

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE DREPT

Lector dr. Carmen PÂRVULESCU - Director de Departament

Conf. dr. habil Luiza CARAIVAN

Lector dr. Florin-Claudiu BAN

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Prof. dr. Ana VASILE

Conf. dr. habil Luiza CARAIVAN

Lector dr. Minodora VLADU

Lector dr. Carmen PÂRVULESCU

Lector dr. Florin BAN

Student Bianca BĂLAȘA - an II FDAP

Student Irina PLĂMĂDEALĂ - an II FDAP

Sunteți aici: Acasă | Cadre Didactice