Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Cadre Didactice

CADRE DIDACTICE TITULARE

Prof. dr. Ana Vasile ()

Conf. dr. habil Luiza Caraivan - Decan ()

Lector dr. Georgică Alexeev ()

Lector dr. Florin Ban ()

Lector dr. Ionuț Dojană ()

Lector dr. Carmen Pârvulescu - Director Departament ( )

Lector dr. Gilda Vălcan ()

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE DREPT

Lector dr. Carmen PÂRVULESCU - Director de Departament

Conf. dr. habil Luiza CARAIVAN

Lector dr. Florin-Claudiu BAN

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Prof. dr. Ana VASILE

Conf. dr. habil Luiza CARAIVAN

Lector dr. Carmen PÂRVULESCU

Lector dr. Florin BAN

Lector dr. Gilda VĂLCAN

Studentă Bianca BĂLAȘA - an IV FDAP

Studentă Irina PLĂMĂDEALĂ - an IV FDAP

Sunteți aici: Acasă | Cadre Didactice