Cursuri

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Drept
Specializarea: Drept
Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

DISCIPLINE STUDIATE ÎN:

Sunteți aici: Acasă | Cursuri