Cursuri Master

Regulamentul de practică al studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică, pentru anul universitar 2021-2022, poate fi consultat AICI

Plan de învățământ 2021-2023 (descarcă411.52 KB)

Program de studii universitare de master - Instituții de Drept European

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de masterat: Drept
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Distribuirea creditelor pe competente poate fi descarcata AICI.

Discipline studiate în

Discipline studiate în semestrul I și II

Fișele disciplinelor pentru anul II master IDE 2022-2023 pot fi descărcate AICI.

Fișele disciplinelor pentru anul I master IDE 2021-2022 pot fi descărcate AICI.

Drept social european

Etică academică

Drept administrativ european

Proceduri europene de insolvență Drept comercial european

Drept european al mediului

Managementul proiectelor europene

Instituțiile și politicile Uniunii Europene

Discipline studiate în semestrul III și IV

Fișele disciplinelor pentru anul I master IDE 2021-2022 pot fi descărcate AICI.

Drept european. Ordinea juridică a Uniunii Europene

Drept concurenţial european

Jurisdicţie şi jurisprudenţă in Uniunea Europeana

Protecţia drepturilor omului în Europa

Tehnici de redactare şi comunicare în instituţiile europene

Practică

Elaborarea lucrării de disertaţie