Studii Masterale

Calendarul de concurs

Pentru anul universitar 2020/2021, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Perioada de înscriere I: 06-29 iulie 2020

Testare și afişare rezultate: 30 iulie 2020

Depunere contestații: 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Afișare rezultate finale: 31 iulie 2020

Perioada de înscriere II: 01-28 septembrie 2020

Testare și afişare rezultate: 29 septembrie 2020

Depunere contestații: 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Afișare rezultate finale: 30 septembrie 2020

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

 • ·Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;

Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;

 • ·Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
 • ·Fotocopie carte de identitate;
 • ·Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • ·Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de masterat, la care se ataşează:

- Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;

- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei obţinute la testele grilă organizate în data de 30 iulie si 29 septembrie 2020 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută la testul grilă şi media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.07.2020 ORA 10.00 ONLINE

Bibliografie:

 1. Bianca Selejan-Gutan, Protectia drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2008.
 2. Fabian Gyula, Drept instituțional al Uniunii Europene. 2012. Editura Hamangiu.
 3. Jean-Francois Renucci, Tratat de Drept European al drepturilor omului. 2009. Editura Hamangiu.
 4. www.hotararicedo.ro

Bibliografia poate fi găsită la secretariatul FDAP, etajul 3.

Mai multe informatii pot fi accesate https://fdap.tibiscus.ro/info-studenti-masteranzi/info-masteranzi/admitere

Pentru detalii suplimentare: sau

Sunteți aici: Acasă | Despre Noi | Studii Masterale