Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Studii Universitare

Pentru anul universitar 2021/2022, concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 01-29 iulie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 30 iulie 2021
Depunere contestații: 30 iulie 2021
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2021

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2021. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):

Perioada de înscriere: 01-22 septembrie 2021
Concurs şi afişare rezultate: 23 septembrie 2021
Afișare rezultate după contestații: 23 septembrie 2021

În perioada 30-31 iulie 2021 și 29–30 septembrie 2021, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022 prima rata din taxa anuală trebuie achitată până la data de 24.09.2021, după care se percep penalități.

Detalii despre taxe www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

Înscrierea candidaţilor la ADMITERE 2021 se va putea realiza şi on-line. Modalitatea de realizare a înscrierii on-line a candidaţilor va fi prezentată pe site-ul universităţii: www.tibiscus.ro

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

  • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Copie carte de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate.

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia atașată.

IMPORTANT:

Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.

Sunteți aici: Acasă | Despre Noi | Studii Universitare