Cursuri

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: INSTITUŢII DE DREPT EUROPEAN

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de masterat: Drept
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

DISCIPLINE STUDIATE ÎN:

Sunteți aici: Acasă | Info Studenți & Masteranzi | Info Masteranzi | Cursuri