Licenţă

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII  EXAMENULUI DE LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE IULIE/ SEPTEMBRIE 2020 (descarcă)

Pentru sesiunea iulie 2020, examenul se desfășoară după următoarele criterii, prevăzute în anexa aflată la sfârșitul Metodologiei aprobate în ședința de Senat din data de 06.05.2020 și al cărei conținut îl regăsiți mai jos.

 

Anexa la “Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizarea studiilor universitare de licență la FDAP”, în condițiile instituirii stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și a măsurilor ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2

1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după calendarul aprobat prin structura anului universitar 2019-2020, în luna iulie, 2020.

2. Examenul de licență constă din două probe

proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.

3. Ambele probe ale examenului de licență se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, folosind o platformă aleasă de membrii comisiei de examen, astfel încât să existe atât o transmitere cât și o recepționarea simultană (în timp real). Detaliile privind platforma aleasă și modalitatea de conectare vor fi aduse la cunoștința studenților cu minim 10 zile înainte de susținerea examenului de licență. Examenul va fi înregistrat integral, atât audio cât și video și va fi arhivat.

4. Candidații vor prezenta cartea de identitate la intrarea în examenul online.

4. Pentru susținerea probei 1 (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate) candidații vor intra pe platforma online stabilită, în grupuri de minim 15 studenți, maxim 30 studenți, după o programare care va fi afișată pe site-ul FDAP cu minim 48 ore înaintea desfășurării examenului. Comisia de examen elaborează mai multe seturi de subiecte, în dimineața zilei examenului, iar după ce grupul de candidați se conectează pe platforma online și le este verificată identitatea, comisia alege în mod aleatoriu un set de subiecte, așa încât să se poată constata faptul că setul de subiecte este aleatoriu ales. Setul de subiecte este compus din 20 întrebări din testele grilă pe care studenții le au la dispoziție în vederea pregătirii examenului de licență și o speță. Din cele 20 întrebări, 10 vor fi din domeniul dreptului penal, iar 10 vor fi din domeniul dreptului civil, toate întrebările având variante multiple de răspuns.  Timpul alocat acestei probe este de 75 minute. Candidații vor primi subiectele în momentul în care proba scrisă începe online, completând documentele și trimițându-le comisiei de examinare folosind platforma online. Rezolvarea corectă a celor 20 de întrebări și a speței este punctată cu 100 de puncte (reprezentând nota 10), după cum urmează: 10 puncte din oficiu, 10 puncte pentru rezolvarea corectă a speței, 4 puncte pentru fiecare răspuns corect la întrebările din testul grilă.

5. Candidații nu vor părăsi câmpul vizual al comisiei de examen, nu vor întrerupe transmisia audio sau video și nu se vor consulta cu alte persoane. Orice tentativă de fraudare a examenului va avea drept consecință eliminarea din examen. În cazul în care există probleme tehnice, candidații pot cere reprogramarea examenului cu o altă grupă de candidați și cu un set diferit de subiecte.

6. Orice întrebări și neclarități vor fi adresate comisiei de examen în timpul sesiunii audio-video, care este înregistrată.

7. Rezultatele obținute la proba scrisă desfășurată online pot fi contestate în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi soluționate în maxim 24 de ore de la depunerea acestora.

7. În situația în care nota obținută la proba 1 este mai mică de 5 (cinci), se consideră că candidatul nu a reușit să treacă de proba 1, astfel încât proba 2 (prezentarea lucrării de licență) nu mai are loc pentru candidatul respectiv.

8. Proba 2 (prezentarea și susținerea lucrării de licență) va avea loc după soluționarea eventualelor contestații. Notele acordate de membrii comisiei de examen la proba 2 vor fi numere întregi de la 1 la 10. Nota finală la proba, prezentarea și susținerea lucrării de licență, este media aritmetică a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei.

9. Nota finală a examenului de licență este media aritmetică dintre nota la proba 1 și nota la proba 2.

10. În cazul în care un candidat nu se poate conecta, din diverse motive, la platforma pe care se susțin examenele sau întâmpină dificultăți tehnice, comisia de evaluare va decide asupra reprogramării studentului, în urma solicitării acestuia în condițiile respectării prevederilor legate de desfășurarea examenului.

10. În momentul în care situația din România se va modifica și se va permite reluarea activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe vor fi anulate, aplicându-se integral Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizarea studiilor universitare de licență la FDAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasă | Info Studenți & Masteranzi | Info Studenți | Licenţă