Licenţă

Teme Licență

Examenul de competență lingvistică are loc miercuri 12 iulie 2023, între orele 10.00-11.00.
Examenul licență, proba scrisă, are loc joi, 13 iulie 2023, între orele 11.00-13.00.
Examenul de licență proba orală, are loc vineri, 14 iulie 2023 începând cu ora 9.00.
Programarea pe ore va fi afișată la secretariat și pe Google Classroom.

Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de licentă/disertație

Pentru sesiunea iulie/septembrie 2023, examenul se desfășoară după următoarele criterii, prevăzute în anexa aflată la sfârșitul Metodologiei aprobate în ședința de Senat din data de 09.02.2023.

Tematica și bibliografia pentru proba scrisă

  1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după calendarul aprobat prin structura anului universitar 2022-2023, în luna iulie sau sepetembrie 2023.
  2. Examenul de licență constă din două probe
    proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
    proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.
  3. Ambele probe ale examenului de licență se vor desfășura fizic, la sediul FDAP, str. Lasccar Catargiu, nr. 6, etaj 3.
    Toate detaliile se regăsesc în Metodologia organizării și desfășurării examenului de licență și disertație 2023.

Propunerile pentru temele pentru lucrările de licență 2022-2023

Studenții trebuie să contacteze profesorul coordonator, pentru a primi acceptul acestuia.