29 Iulie 2014 În Ştiri

Rezultate examen de admitere - master - Drept, sesiunea iulie 2014 (descărcaţi)

 

 

 

29 Iulie 2014 În Ştiri

Rezultate examen de admitere - licenţă - Drept, sesiunea iulie 2014 (descărcaţi)

 

 

 

01 Mai 2006 În Ştiri

Din 1 iulie şi până în 29 iulie, în Universitatea "Tibiscus" are loc prima sesiune de admitere. Candidaţii care doresc să se înscrie la una din cele 9 facultăţi, 14 specializări de studii universitare de licenţă sau 16 programe masterale, pot consulta condiţiile de admitere în secţiunea "Admitere", avantajele de a fi student la "Tibiscus" în secţiunea "Facilităţi" sau regulamentul de taxe în secţiunea "Taxe".

Pe scurt, este vorba de:

Număr de locuri

 • Specializarea I (Drept)
  200 locuri pentru cursurile de zi
 • Specializarea a II-a (Administraţie publică)
  100 locuri pentru cursurile de zi

Perioada de înscriere

 • 1 iulie – 29 iulie 2006
 • 1 septembrie – 29 septembrie 2006

Modalitatea de înscriere:

 • Concurs pe bază de dosar

Documente/acte necesare înscrierii:

 • Dosar plic;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (studenţii care doresc să urmeze, în paralel, o a doua specializare vor depune copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate);
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip (obligatoriu analizele de sânge şi radiografia pulmonară);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta în copie legalizată (pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Certificat de absolvire, în copie legalizată, pentru absolvenţii şcolilor de ofiţeri, colegiilor sau şcolilor postliceale;
 • Adeverinţă de recrutare sau livret militar (unde este cazul);
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria Universităţii.

Puteţi consulta lista candidaţilor admişi în anul I la specializarea Drept respectiv Administraţie Publică.

Pagina 6 din 6
Sunteți aici: Acasă | Ştiri | admitere