Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus - Ştiri
15 Iulie 2010 În Ştiri

S-au publicat editorial mai multe lucrări individuale sau în colaborare: 1. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Management judiciar, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009 2. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Elemente de teoria dreptului. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2009 3. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Management juridic, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010 4. Prof. univ. dr. CIPRIAN VĂLCAN (în colaborare cu Lector univ. dr. DANA PERCEC), Teologia albinoşilor, Cluj-Napoca, Editura Napoca-Star, 2010 5. Prof. univ. dr. ANA VASILE, Drept constituţional şi instituţii politice, Timişoara, Editura ArtPress, 2009

07 Iulie 2010 În Ştiri

În ziua de 9 iulie se va desfăşura colocviul internaţional interdisciplinar cu tema Geometria instinctului, organizat de cadrele didactice specializate în filosofie. Astfel de colocvii s-au desfăşurat anual şi au avut drept rezultat publicarea unor volume purtând titluri precum: Labirintul subiectivităţii (2001), O anatomie a discursului filosofic (2002), Paradigma ereticului (2004), Eseuri de fenomenologie a culpabilităţii (2004), Inerţia imaginaţiei (2005), Reprezentări culturale ale nebuniei (2006), Despre lux (2007), Obsesii, capricii, himere (2008), Anamorfozele iubirii (2010).

15 Iunie 2010 În Ştiri

În zilele de 2 şi 3 iulie a.c. se va desfăşura examenul de licenţă. În prima zi va fi susţinută proba scrisă (drept civil şi penal), iar următoarea zi va fi consacrată susţinerii lucrării elaborate ca teză de licenţă.

15 Iunie 2010 În Ştiri

A fost organizat un nou masterat, Dreptul afacerilor europene care se va desfăşura din toamnă.

Pagina 18 din 22
Sunteți aici: Acasă | Ştiri