Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus - Ştiri
15 Iulie 2009 În Ştiri

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii a decis menţinerea acreditării la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în urma vizitei efectuate de o comisie a acesteia în iunie 2009. Această agenţie a hotărât de asemenea acreditarea masteratului Drept comunitar şi integrare europeană sub un nou titlu, Instituţii de drept european, după vizita efectuată în octombrie 2009.

15 Mai 2009 În Ştiri

La Editura Univers Enciclopedic din Bucureşti, a apărut în 2009 sub egida Academiei Române volumul al VII-lea (literele Ţ/Z) din Dicţionarul general al literaturii române, lucrare vastă a cercetării literare româneşti (coordonator general: Academician Eugen Simion) care include scriitori români din ţară şi din afara graniţelor politice actuale ale României, din diaspora, precum şi publicaţii, concepte, curente, grupări şi instituţii literare etc. La această lucrare a colaborat Conf. univ. dr. DUMITRU VLĂDUŢ. În volum este prezentată şi activitatea sa (p. 372-373).

15 Aprilie 2009 În Ştiri

A apărut Anale, vol. XVIII. Seria Drept, Timişoara, Editura ArtPress, 2009, revistă anuală a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică. Publicaţia include şi două cointribuţii ştiinţifice din străinătate (Spania şi Franţa).

14 Noiembrie 2008 În Ştiri

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara organizează marţi 9 decembrie 2008, la Clubul "No Name", tradiţionalul

B a l u l   B o b o c i l or

cu participarea extraordinară a trupei "PARAZIŢII". Invitaţiile se găsesc la secretariatele facultăţilor.

Pagina 20 din 22
Sunteți aici: Acasă | Ştiri