Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus - Ştiri
29 Iulie 2014 În Ştiri

Rezultate examen de admitere - licenţă - Drept, sesiunea iulie 2014 (descărcaţi)

 

 

 

01 Iulie 2012 În Ştiri

Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, cadru didactic la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, a revenit începând cu luna iulie 2012 în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Timişoara.

15 Iulie 2010 În Ştiri

S-au publicat editorial mai multe lucrări individuale sau în colaborare: 1. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Management judiciar, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009 2. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Elemente de teoria dreptului. Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2009 3. Prof. univ. dr. LIDIA BARAC, Management juridic, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010 4. Prof. univ. dr. CIPRIAN VĂLCAN (în colaborare cu Lector univ. dr. DANA PERCEC), Teologia albinoşilor, Cluj-Napoca, Editura Napoca-Star, 2010 5. Prof. univ. dr. ANA VASILE, Drept constituţional şi instituţii politice, Timişoara, Editura ArtPress, 2009

07 Iulie 2010 În Ştiri

În ziua de 9 iulie se va desfăşura colocviul internaţional interdisciplinar cu tema Geometria instinctului, organizat de cadrele didactice specializate în filosofie. Astfel de colocvii s-au desfăşurat anual şi au avut drept rezultat publicarea unor volume purtând titluri precum: Labirintul subiectivităţii (2001), O anatomie a discursului filosofic (2002), Paradigma ereticului (2004), Eseuri de fenomenologie a culpabilităţii (2004), Inerţia imaginaţiei (2005), Reprezentări culturale ale nebuniei (2006), Despre lux (2007), Obsesii, capricii, himere (2008), Anamorfozele iubirii (2010).

Pagina 20 din 25
Sunteți aici: Acasă | Ştiri