Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus - Ştiri
15 Aprilie 2009 În Ştiri

A apărut Anale, vol. XVIII. Seria Drept, Timişoara, Editura ArtPress, 2009, revistă anuală a Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică. Publicaţia include şi două cointribuţii ştiinţifice din străinătate (Spania şi Franţa).

14 Noiembrie 2008 În Ştiri

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara organizează marţi 9 decembrie 2008, la Clubul "No Name", tradiţionalul

B a l u l   B o b o c i l or

cu participarea extraordinară a trupei "PARAZIŢII". Invitaţiile se găsesc la secretariatele facultăţilor.

04 Aprilie 2008 În Ştiri

În perioada 26 aprilie - 4 mai 2008, personalul didactic şi nedidactic, studenţii şi masteranzii sunt liberi pentru Sărbătorile de Paşti şi de 1 Mai.
Activitatea didactică din zilele de 30 aprilie şi 2-3-4 mai urmează a fi recuperată după o planificare elaborată de conducerea facultăţii.

28 Februarie 2008 În Ştiri

Rezultatele alegerilor conducerilor academice la nivel de facultate pentru legislatura 2008-2012, confirmate în şedinta Senatului universităţii din 28.02.2008, sunt prezentate mai jos:

Facultatea Conducerea facultăţii Consiliul facultăţii Reprezentanţi în Senat
Drept şi Administraţie Publică Decan
Prof.dr. Cornel Haranguş
Secretar ştiinţific
Conf.dr. Ciprian Vălcan
Şef catedră
Prof.dr. Lidia Barac
Prof.dr. Lidia Barac
Prof.dr. Cornel Haranguş
Conf.dr. Ciprian Vălcan
Conf.dr. Dumitru Vlăduţ
Lect.dr. Floare Sârbu
Stud. Florin Ban (II)
Stud. Liviu Vasiu (IV)
Prof.dr. Cornel Haranguş
Conf.dr. Ciprian Vălcan
Conf.dr. Dumitru Vlăduţ
Stud. Florin Ban (II)
Pagina 22 din 24
Sunteți aici: Acasă | Ştiri