Comisia Calităţii

SUBCOMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVEL DE FACULTATE 2020-2021, 2021-2022

Facultatea de Drept și Administrație Publică

Președinte: Lector univ.dr. Carmen Pârvulescu ()         
Membri: Lector dr. Minodora Vladu ()                   
Stud. Irina Plămădeală

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasă | Activitate | Comisia Calității