Admitere studii Licență

Admitere 2023 - Studii universitare de licență

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2023/2024

Metodologia privind admiterea la Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara poate fi vizualizată AICI.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I

Perioada de înscriere: 27 iunie-25 iulie 2023
Concurs şi afişare rezultate: 26 iulie 2023
Depunere contestații: 26 iulie 2023
Afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2023

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-30 iulie 2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante)

Perioada de înscriere: 01-25 septembrie 2023
Afişare rezultate: 26 septembrie 2023
Depunere contestații: 26 septembrie 2023
Afișare rezultate după contestații: 27 septembrie 2023

În perioada 27-30 iulie 2023 și 27–30 septembrie 2023, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii despre taxe https://www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

  • Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
  • Studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat, în fotocopie şi original pentru certificarea conformităţii cu originalul şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate.
  • Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Copie carte de identitate;
  • Adeverinţă medicală;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate.

Mai multe detalii se regăsesc în Metodologia atașată.

Important

Admiterea la programul de studii de licenţă se face prin concurs, nota examenului de admitere fiind obţinută astfel: media aritmetică dintre media obţinută la bacalaureat şi media aritmetică a mediilor obţinute la disciplina limba română în toţi anii de liceu (mediile înscrise în foaia matricolă). Candidaţii vor fi ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare alocată programului de studiu.