Comisia Calității

Subcomisia pentru Evaluarea şi Asigurare Calităţii la nivel de facultate 2020-2021, 2021-2022

Facultatea de Drept și Administrație Publică

Președinte: Lector univ.dr. Carmen Pârvulescu (or.sucsibit@ucseluvrap.c)         
Membri: Lector dr. Minodora Vladu (or.sucsibit@udalv.m)                   
Stud. Irina Plămădeală

Raport de evaluare internă a calității FDAP

  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2017/2018, master – Instituții de drept european (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2017/2018, studii de licență – Drept (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2018/2019, studii de licență – Drept (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2019/2020, studii de licență – Drept (descarcă)