Disertație

EXAMENUL DE DISERTAȚIE ARE LOC MIERCURI 12 IULIE 2023, ÎNCEPÂND CU ORA 12, SALA 303.

ÎNSCRIERILE LA DISERTATIE AU LOC ÎN PERIOADA 06.07.2023-11.07.2023

CONȚINUTUL DOSARULUI SE AFLĂ SPECIFICAT ÎN METODOLOGIE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI SE DEPUNE LUCRAREA DE DISERTAȚIE (TIPĂRITĂ ȘI ÎN FORMAT ELECTRONIC), RAPORTUL EMIS DE PROGRAMUL ANTIPLAGIAT AL UTT ȘI SE ACHITĂ TAXA DE SUSȚINERE.

Teme Disertație an universitar 2022-2023

Dreptul european al concurenței comerciale

 1. Faptele de concurență neloială.
 2. Dumping-ul
 3. Antantele
 4. Abuzul de piață dominantă
 5. Dreptul european al concurenței în materia proprietății industriale
 6. Ajutorul de stat în dreptul european al concurenței comerciale
 7. Concentrările economice

Drept comercial unional european

 1. Libertățile fundamentale instituite de TFUE, referitoare la activitatea comercială
 2. Dreptul unional european cu privire la constituirea societăților comerciale
 3. Fuziunea și divizarea societăților comerciale în dreptul unional european
 4. Forme asociative corporatiste
 5. Principiile guvernării corporatiste
 6. Dreptul unional european al societăților pe acțiuni
 7. Forme societare specifice dreptului unional european.

Drept administrativ european

 1. Principiile dreptului administrativ european
 2. Statutul funcționarului public european
 3. Administrația publică centrală în țări ale Uniunii Europene
 4. Transparența în administrația publică și accesul la informațiile de interes public în legislația și jurisprudența Uniunii Europene
 5. Administrația publică locală în țări ale Uniunii Europene

Teme Disertație an universitar 2021-2022

 1. Parlamentul European
 2. Dimensiunea juridică a politicilor Uniunii Europene
 3. Competența Curții de Justiție a U.E.
 4. Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială
 5. Defrișări
 6. Protecția apelor
 7. Politici în mediul U.E.
 8. Regimul Juridic al deșeurilor în dreptul U.E.
 9. Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă în U.E.
 10. C.E.D.O
 11. Curtea de Justiție a U.E.
 12. Egalitatea de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca
 13. Izvoarele dreptului administrativ european
 14. Principiile organizării și funcționării administrației publice locale în țări ale Uniunii Europene
 15. Parlamentul european
 16. Funcția publică în țări ale Uniunii Europene
 17. Instituția șefului de stat în țări ale Uniunii Europene