Cursuri Licență

Regulamentul de practică al studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică, pentru anul universitar 2021-2022, poate fi consultat AICI

Plan de învățământ 2021-2025 (descarcă510.4 KB)

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Drept
Specializarea: Drept
Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Distribuirea creditelor pe competente poate fi descarcata AICI.

Discipline studiate în

Discipline studiate în anul I

Fișele disciplinelor pentru anul I 2021-2022, semestrul I pot fi descărcate AICI.
Fișele disciplinelor pentru anul I 2021-2022, semestrul II pot fi descărcate AICI.

Discipline obligatorii

Teoria generală a dreptului

Drept civil. Partea generală

Drept constituţional şi instituţii politice I

Limba străină I (engleză/franceză/italiană)

Drept roman

Drept civil. Persoanele

Drept constituţional şi instituţii politice II

Metode de cercetare în ştiinţe juridice

Limba străină II (engleză/franceză/italiană)

Educaţie fizică I

Educaţie fizică II

Discipline opționale

Filosofia dreptului

Economie juridică

Etică juridică

Retorică

Terminologie juridică

Sociologie juridică

Discipline facultative

Noțiuni de economie

Arte vizuale (design)

Arte vizuale (foto)

Discipline studiate în anul II

Fișele disciplinelor pentru anul II 2021-2022, semestrul I pot fi descărcate AICI.
Fișele disciplinelor pentru anul II 2021-2022, semestrul II pot fi descărcate AICI.

Discipline obligatorii

Drept civil. Drepturi reale

Drept penal. Parte generală I

Drept administrativ I

Limba străină aplicată la juridic I

Informatică juridică şi utilizare calculator

Drept penal. Parte generală II

Drept administrativ II

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor

Drept internaţional public

Limba străină aplicată la juridic II

Practică de specialitate II

Educaţie fizică III

Educaţie fizică IV

Discipline opționale

Dreptul mediului

Organizarea sistemului judiciar şi a profesiilor juridice

Doctrine filosofice

Istoria dreptului

Publicitate imobiliară

Logică juridică

Discipline facultative

Sisteme de drept administrativ

Cultură şi civilizaţie I

Cultură şi civilizaţie II

Discipline studiate în anul III

Fișele disciplinelor pentru anul III 2021-2022, semestrul I pot fi descărcate AICI.
Fișele disciplinelor pentru anul III 2021-2022, semestrul II pot fi descărcate AICI.

Discipline obligatorii

Drept penal. Parte specială I

Drept procesual penal I

Drept civil. Contracte

Drept civil. Succesiuni

Dreptul muncii şi securităţii sociale

Drept comunitar european

Dreptul familiei

Drept penal. Parte specială II

Drept procesual penal II

Drept comercial român I

Drept financiar

Practică de specialitate II

Discipline opționale

Criminologie

Psihologie juridică

Protecţia juridică a drepturilor omului

Drept execuţional penal

Discipline facultative

Mass-media şi societate

Organizarea instanţelor, a parchetelor şi a altor organe cu atribuţii în domeniul justiţiei

Psihologia personalităţii

Discipline studiate în anul IV

Fișele disciplinelor pentru anul IV 2020-2021 pot fi descărcate AICI.

Discipline obligatorii

Drept procesual civil I

Drept comercial român II

Dreptul financiar şi fiscal

Elaborarea lucrării de licenţă I

Practică de specialitate I

Drept procesual civil II

Drept internaţional privat

Criminalistică

Elaborarea lucrării de licenţă II

Practică de specialitate II

Discipline opționale

Dreptul transporturilor

Dreptul comunicării publice

Dreptul comerţului internaţional

Dreptul contractelor administrative

Dreptul concurenţei

Drept notarial

Dreptul proprietăţii intelectuale

Dreptul diplomatic şi consular

Discipline facultative

Regimuri matrimoniale