Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Comisia Calităţii

SUBCOMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVEL DE FACULTATE 2020-2021, 2021-2022

Facultatea de Drept și Administrație Publică

Președinte: Lector univ.dr. Carmen Pârvulescu ()         
Membri: Lector dr. Minodora Vladu ()                   
Stud. Irina Plămădeală

Raport de evaluare internă a calității FDAP.

  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2017/2018, master - Instituții de drept european (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2017/2018, studii de licență - Drept (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2018/2019, studii de licență - Drept (descarcă)
  • Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul 2019/2020, studii de licență - Drept (descarcă)

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasă | Comisia Calității