Cuvânt Înainte

conf. dr. habil. Luiza Caraivan (Decan)conf. dr. habil. Luiza Caraivan (Decan) Facultatea de Drept şi Administraţie Publică propune un învăţământ juridic de tip european, având o ofertă de instruire generoasă. Cursurile teoretice se îmbină cu practica judiciară, în care un rol hotărâtor îl au cadrele didactice cu o bogată experienţă în magistratură şi avocatură. Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii „Tibiscus“ din Timișoara este preocupată de calitate în creşterea continuă a serviciilor educaţionale.

Aceasta se realizează prin ţinuta ştiinţifică indiscutabilă a corpului său profesoral, printr-un management adecvat al calităţii, prin asigurarea resurselor de învăţare şi sprijin susţinut acordat studenţilor în activitatea lor profesională, printr-o evaluare corectă a cunoştinţelor şi printr-o pedagogie cu accent pe creativitate.

Cadrele didactice au publicat lucrări semnificative în ştiinţa dreptului românesc contemporan, fiind beneficiare ale unor importante premii ale Academiei Române sau ale Asociaţiei Juriştilor.

Un indiciu al calităţii procesului de învăţământ îl constituie şi reuşitele în plan profesional ale multor dintre absolvenţii acestei facultăţi, deveniţi magistraţi, avocaţi, doctori în drept sau beneficiari ai unor funcţii publice în stat. În procesul educaţional apreciem judecata personală a studenţilor. De asemenea, preţuim demnitatea studenţilor pe care îi considerăm actori importanţi ai edificiului instituţional al facultăţii noastre.

În vederea perfecţionării în domeniul dreptului organizăm un curs de masterat cu durata de doi ani: Instituţii de Drept European, masterat acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 


 

SCURT ISTORIC

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a fost înfiinţată în anul 1991 din nevoia de justiţie resimţită acut după Decembrie 1989, când România a revenit în rândul statelor guvernate de forţa dreptului. La început a avut o singură specializare, şi anume Drept. Cea de a doua specializare, Administraţie publică, a fost autorizată să funcţioneze din anul 2001.

Facultatea de Drept, profilul Ştiinţe juridice, specializarea Drept, a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern nr. 1371/11.12.1996 şi apoi acreditată prin Legea nr. 484, publicată în „Monitorul Oficial al României”, nr. 518 din 17.07.2002. În urma acreditării, ea organizează încă din anul universitar 2002/2003 examen de licenţă cu propriile cadre didactice.

În iunie 2009 a primit vizita A.R.A.C.I.S., care, în urma examninării şi analizei situaţiei de la facultate, a decis menţinerea acreditării. În octombrie 2009 facultatea a fost vizitată de A.R.A.C.I.S. în vederea acreditării cursului de masterat DREPT COMUNITAR ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ. Consiliul ARACIS a decis în şedinţa sa din 18.02.2010 acreditarea acestui curs sub titulatura INSTITUŢII DE DREPT EUROPEAN.

MISIUNE ŞI OFERTĂ UNIVERSITARĂ

  • Formarea de jurişti şi funcţionari publici;
  • Posibilitatea de a urma una din specializările: Drept sau Administraţie publică;
  • Masterat cu durata de doi ani, specializarea: Instituţii de drept european;
  • Examen de licenţă şi de disertaţie cu propriile cadre didactice;
  • Corp profesoral valoros;
  • Proces de învăţământ bazat pe un curriculum academic în acord cu normele europene ale învăţământului superior;
  • Predare după metode moderne: preţuirea efortului studenţilor de a gândi personal, nu a memorării și reproducerii exacte.

conf. dr. habil. Luiza Caraivan (Decan)

Sunteți aici: Acasă | Facultate | Cuvânt Înainte