Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Admitere

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru studii universitare de master la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică în anul universitar 2023/2024

Metodologia privind admiterea la Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara poate fi vizualizată AICI.

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:

Perioada de înscriere: 27 iunie-25 iulie 2023
Concurs şi afişare rezultate: 26 iulie 2023
Depunere contestații: 26 iulie 2023
Afişarea rezultatelor finale: 27 iulie 2023

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-30 iulie 2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):

Perioada de înscriere: 01-25 septembrie 2023
Concurs și afişare rezultate: 26 septembrie 2023

Depunere contestații: 26 septembrie 2023 
Afișare rezultate după contestații: 27 septembrie 2023

În perioada 27-30 iulie 2023 și 27–30 septembrie 2023, candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare prevăzute de Regulamentul privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024.

Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii despre taxe https://www.tibiscus.ro/info-studenti/taxe-orar-casierie

PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:

  • Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
    Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii, şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de naştere, în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original şi în fotocopie pentru certificarea conformităţii;
  • Fotocopie carte de identitate;
  • Trei fotografii tip buletin de identitate;

IMPORTANT:

Admiterea la programul de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza notei obținute pentru referatul depus la secretariatul FDAP sau trimis online pe adresa până la data de 24 iulie 2023 și, pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune de înscrieri, în data de 24 septembrie 2023 şi a mediei obţinute la examenul de licenţă. Media generală de admitere este media aritmetică dintre nota obţinută pentru referat şi media examenului de licenţă.

Temele pentru referat sunt următoarele:

Evoluția istorică a Uniunii Europene
Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Drepturile Omului în Uniunea Europeană

Bibliografie recomandată:

Ioan Alexandru, Drept administrativ european, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul juridic, București, 2010

Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, Editura C.H.Beck, București, 2006.

Laura LAZAR, Gyula FABIAN. Dreptul Uniunii Europene. Selectie de jurisprudenta relevanta. Volumul 1. Principii fundamentale, izvoare, institutii, cetatenia unionala. 2017 Editura: Universul Juridic.

Robert Schutze, Dreptul constituțional al Uniunii Europene, Editura Universitară, București, 2012.

 

REFERATUL TREBUIE SĂ AIBĂ MINIM 4 PAGINI ȘI SĂ FIE TRIMIS PE ADRESA PÂNĂ LA DATA DE 24 IULIE 2023 ORA 16 ( PENTRU SESIUNEA IULIE) ȘI PÂNĂ LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2023 ORA 16.00 (PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE).

Sunteți aici: Acasă | Info Masteranzi | Admitere