Licenţă

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE IULIE/ SEPTEMBRIE 2021 (descarcă 259.08 KB)

Pentru sesiunea iulie 2021, examenul se desfășoară după următoarele criterii, prevăzute în anexa aflată la sfârșitul Metodologiei aprobate în ședința de Senat din data de 25.01.2021 și al cărei conținut îl regăsiți mai jos.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ

1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după calendarul aprobat prin structura anului universitar 2020-2021, în luna iulie, 2021.

2. Examenul de licență constă din două probe

proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.

3. Ambele probe ale examenului de licență se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, folosind o platformă aleasă de membrii comisiei de examen, astfel încât să existe atât o transmitere cât și o recepționarea simultană (în timp real). Detaliile privind platforma aleasă și modalitatea de conectare vor fi aduse la cunoștința studenților cu minim 10 zile înainte de susținerea examenului de licență. Examenul va fi înregistrat integral, atât audio cât și video și va fi arhivat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasă | Licenţă