Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus - Ştiri
05 Noiembrie 2006 În Ştiri

În data de 10.11.2006 a fost prevăzută afişarea listei studenţilor care beneficiază de scutiri şi reduceri la taxa de şcolarizare, în anul universitar 2006/2007. Această listă a fost furnizată de conducerea universităţii.

01 Mai 2006 În Ştiri

Din 1 iulie şi până în 29 iulie, în Universitatea "Tibiscus" are loc prima sesiune de admitere. Candidaţii care doresc să se înscrie la una din cele 9 facultăţi, 14 specializări de studii universitare de licenţă sau 16 programe masterale, pot consulta condiţiile de admitere în secţiunea "Admitere", avantajele de a fi student la "Tibiscus" în secţiunea "Facilităţi" sau regulamentul de taxe în secţiunea "Taxe".

Pe scurt, este vorba de:

Număr de locuri

 • Specializarea I (Drept)
  200 locuri pentru cursurile de zi
 • Specializarea a II-a (Administraţie publică)
  100 locuri pentru cursurile de zi

Perioada de înscriere

 • 1 iulie – 29 iulie 2006
 • 1 septembrie – 29 septembrie 2006

Modalitatea de înscriere:

 • Concurs pe bază de dosar

Documente/acte necesare înscrierii:

 • Dosar plic;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta (studenţii care doresc să urmeze, în paralel, o a doua specializare vor depune copia legalizată a diplomei de bacalaureat şi o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate);
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip (obligatoriu analizele de sânge şi radiografia pulmonară);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta în copie legalizată (pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Certificat de absolvire, în copie legalizată, pentru absolvenţii şcolilor de ofiţeri, colegiilor sau şcolilor postliceale;
 • Adeverinţă de recrutare sau livret militar (unde este cazul);
 • Chitanţa de confirmare a achitării taxei de admitere la casieria Universităţii.

Puteţi consulta lista candidaţilor admişi în anul I la specializarea Drept respectiv Administraţie Publică.

05 Aprilie 2006 În Ştiri

Întrucât în perioada imediat următoare vor avea loc sărbătorile de Paşte, conducerea universităţii a dispus următoarele măsuri:

 • cadrele didactice, personalul auxiliar şi studentii de religie catolică vor beneficia de zile libere în 14, 17 si 18.04.2006
 • toate cadrele didactice, personalul auxiliar şi studenţii vor beneficia de zile libere în 21, 24 si 25.04.2006

Pentru activităţile didactice din aceste zile nu se vor organiza ore de recuperare.

01 Aprilie 2006 În Ştiri

Până la 30 aprilie 2006, studenţii care doresc să îşi cumpere un calculator nou, cu o reducere de 200 euro, în baza Legii nr. 269/2004, pot depune dosarul complet la Comisia universităţii, condusă de dl. lect.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky.

Important: de la începutul programului EURO200, au fost aprobate doar cererile (elevilor şi) studenţilor al căror venit brut pe membru de familie nu a depăşit 10,50 RON (105 000 lei vechi) în anul 2004, 50,63 RON (506 250 lei vechi) în anul 2005 respectiv 135,50 RON (1 355 000 lei vechi) în anul 2006.

Pentru detalii consultaţi pagina dedicată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării la adresa: http://euro200.edu.ro.

Pagina 23 din 23
Sunteți aici: Acasă | Ştiri