Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Cursuri

Regulamentul de practică al studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică, pentru anul universitar 2021-2022, poate fi consultat AICI

Plan de învățământ 2021-2023 (pdfdescarcă411.52 KB)

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: INSTITUŢII DE DREPT EUROPEAN

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de masterat: Drept
Durata studiilor: 4 semestre
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Distribuirea creditelor pe competente poate fi descarcata AICI.

DISCIPLINE STUDIATE ÎN:

Sunteți aici: Acasă | Info Masteranzi | Cursuri