Facultatea de Drept şi Administraţie Publică - Tibiscus

Cursuri

Regulamentul de practică al studenților și masteranzilor din cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică, pentru anul universitar 2021-2022, poate fi consultat AICI

Plan de învățământ 2021-2025 (pdfdescarcă510.4 KB)


Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de ierarhizare: Drept
Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Drept
Specializarea: Drept
Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Distribuirea creditelor pe competente poate fi descarcata AICI.

DISCIPLINE STUDIATE ÎN:

Sunteți aici: Acasă | Info Studenți | Cursuri